Πως άρχισαν οι Ρώσοι να βαπτίζονται ομαδικά τον 9ο αιώνα από τους Βυζαντινούς ιερείς

http://conversions3-ebook.blogspot.com

CONVERSIONS 3 — EBOOK

Πως άρχισαν οι Ρώσοι να βαπτίζονται ομαδικά τον 9ο αιώνα

από τους Βυζαντινούς ιερείς

Ὁ ἀυτοκράτορας του Βυζαντίου Βασίλειος Α´ (867-886) προσπάθησε νά συνάψη φιλικές σχέσεις μέ τούς Ρώσους προσφέροντάς τους πολλά δῶρα, ἀλλά ταυτόχρονα ἔστειλε καί ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας γιά νά τούς ἐκχριστιανίση. Ὅταν αὐτοί ἔφτασαν στή Ρωσία, ὁ βασιλιάς της τούς ὑποδέχτηκε μαζί μέ ἄλλους εὐγενεῖς καί πλῆθος λαοῦ. Οἱ ἀπεσταλμένοι ἀπ᾽ τό Βυζάντιο ἱερεῖς διάβασαν ἀπ᾽ τή Βίβλο διάφορα θαύματα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό θαῦμα τῶν τριῶν παίδων πού δέν καίγονταν, ἄν καί βρίσκονταν μέσα στή γνωστή κάμινο. Τότε, οἱ δεισιδαίμονες Ρώσοι ἀπαίτησαν νά γίνη ἕνα παρόμοιο θαῦμα γιά νά πιστέψουν, ζήτησαν μάλιστα νά ρίξουν στή φωτιά τό Εὐαγγέλιο πού εἶχαν φέρει μαζί τους οἱ βυζαντινοί ἱερεῖς. Αὐτοί τότε, ἀφοῦ προσεύχηθηκαν, ἔριξαν τό Εὐαγγέλιο στή φωτιά καί, ἔπειτα ἀπό ὧρες, αὐτό βρέθηκε νά εἶναι ἀνέπαφο. Ἔτσι, οἱ Ρώσοι ἄρχισαν νά βαπτίζονται ὁμαδικά.

Another Protestant Pastor Embraces Orthodoxy in Kaliningrand, Russia

https://russiaofmyheart.wordpress.com

RUSSIA OF MY HEART

236232.b.jpg

Another Protestant Pastor

Embraces Orthodoxy in Kaliningrand, Russia

Source:

http://journeytoorthodoxy.wordpress.com

Another Protestant Pastor Embraces Orthodoxy

JOURNEY TO ORTHODOXY

On Sunday April 17, 2016, Nikita Yeremeyev, former pastor of a Protestant community, was received into Orthodoxy in Kaliningrad, reports the Kaliningrad Diocese’s official website.

“My conversion to Orthodoxy from Protestantism is not a mere desertion from the enemy’s army, but rather a result of some sort of evolution of worldview. In Protestantism I became acquainted with the Christ of the Gospel. And in Orthodoxy, I have met the Christ Who lives now, in the sacraments of the body of the Church,” the young pastor relates.

Nikita Yeremeyev compares Orthodoxy with the promised land: “I would compare my joining of the Protestant community with the escape from Egypt (that is, from the sinful world) to the Desert of Sinai. And my return to Orthodoxy is like the crossing the Jordan, the beginning of the invasion of the promised land. This is how early Fathers of the Church characterized a Christian’s life: this is the struggle and death in battle for the land of meekness, for the life with Christ in the Heavenly Kingdom.”

According to the chairman of the missionary department of the Kaliningrad Diocese Priest Alexander Permyakov, other Protestants have a keen interest in Orthodoxy as well.

“The problem is that Protestants encounter one Orthodoxy in books, but see another Orthodoxy in the lives of Orthodox Christians themselves. And this is the main reason of why these sincere people are still not with us,” the priest noted.

A Group of Protestants Adopt Orthodoxy on the day of Holy Saturday in Kaliningrad, Russia, 2010

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

Source:

http://journeytoorthodoxy.comHERE

JOURNEY TO ORTHODOXY

A Group of Protestants Will Adopt Orthodoxy on the day of Holy Saturday, 2010

2 April 2010, Interfax – A group of former Protestants will be baptized on the eve of Easter in St. Andrew Church of Kaliningrad, Russia.

Young men and women started visiting an Orthodox church several months ago. In the past, they had one problem – drug addiction – and they tried to get rid of it in the Transfiguration of Russia Protestant charitable organization, the Kaliningrad edition of the Komsomolskaya Pravda daily has reported on Thursday.

However, now the former Protestants want to adopt the (Orthodox) Christian faith.

“In the past, people seeked (sic) for cures in sects as there were few Orthodox communities capable to effectively solving the problems of such people. However, time proved that even richest sects have got neither the experience nor authority to help them.”

Russie: Le pasteur d’une communauté protestante de Kaliningrad est devenu Orthodoxe ╰⊰¸¸.•¨* French

http://franceofmyheart.wordpress.com

FRANCE OF MY HEART

D7LM3u0XsAARlA_.jpg

236232.b

Russie: Le pasteur d’une communauté protestante

de Kaliningrad est devenu Orthodoxe

Source:

http://journeytoorthodoxy.wordpress.com

http://journeytoorthodoxy.com/2016/05/another-protestant-pastor-embraces-orthodoxy/

JOURNEY TO ORTHODOXY

Le dimanche 17 avril, le pasteur d’une communauté protestante de Kaliningrad, Nikita Eremeev, a été reçu dans l’orthodoxie. Cette information a été communiquée par le site officiel du diocèse de Kaliningrad. « Mon retour à l’orthodoxie à partir du protestantisme, ce n’est pas la désertion de l’armée ennemie, mais le résultat d’une certaine évolution de ma vision du monde. Dans le protestantisme, j’ai fait connaissance du Christ de l’histoire évangélique. Dans l’orthodoxie, j’ai fait connaissance du Christ qui vit maintenant dans les sacrements du corps de l’Église », a raconté le jeune pasteur au sujet de son choix. Nikita Eremeev a comparé l’orthodoxie avec la Terre promise : « Je comparerais ma venue dans la communauté protestante avec la fuite de l’Égypte spirituelle (la fuite du monde pécheur) vers le désert du Sinaï. Ma venue à l’orthodoxie est la traversée du Jourdain, c’est le commencement de la conquête de la Terre promise. C’est précisément ainsi que les anciens Pères de l’Église décrivent la vie du chrétien : c’est le combat et la mort dans la bataille pour la terre de la douceur, la vie avec le Christ dans le royaume céleste ». Le dirigeant du département missionnaire du diocèse de Kaliningrad, le père Alexandre Permiakov affirme que d’autres protestants ressentent un fort intérêt envers l’orthodoxie. Mais le problème est que les protestants rencontrent une orthodoxie dans les livres, mais autre chose dans la vie des orthodoxes mêmes. Et c’est la raison principale pour laquelle ces gens sincères ne sont pas avec nous jusqu’à maintenant », a fait remarquer le prêtre.

12 статей и видео о православной Виноградник Африки — Православная Церковь

http://africaofmyheart.wordpress.com

AFRICA OF MY HEART

sartori-africa-1920x1040.jpg

12 статей и видео о православной Виноградник Африки

Православная Церковь

источник:

http://ampelonas-trygetes.blogspot.com

Православная виноградник Африке

«I was amazed by the holiness of Christians» — Interview with Anton Gotman, former Buddhist, Russia

http://whataboutyoga.wordpress.com

WHAT ABOUT YOGA?

«I was amazed by the holiness of Christians»

Interview with Anton Gotman, former Buddhist

Priest George Maximov, Anton Gotman

Source:

http://orthochristian.com

http://orthochristian.com/110384.html

ORTHODOX CHRISTIANITY

We continue to publish the texts of Spas TV program My Path to God, where Priest George Maximov interviews people who converted to Orthodoxy. The guest of today’s program is Anton Gotman, who had been practicing Buddhism for a long time. In this interview, he will tell us what he was looking for but couldn’t find in Buddhism and how Christ touched his heart. We will also discuss the personal and impersonal aspects of faith as well as the artificiality of “Russian Buddhism”.

* * *

Priest George Maximov: Hello, you are watching My Path To God. The guest of today’s program is Anton Gotman, a man who has a firsthand knowledge of the Buddhist tradition. Anton Sergeyevich, here’s my first question: What did you think of God before you became a Buddhist?

Anton Gotman: I didn’t have a true faith in God. I was baptized when I was eight. Occasionally, I would go to church with my parents. Basically, they were believers, but I didn’t see any purpose behind their faith. Every now and then I’d come across some books but that was it… I didn’t have an in-depth understanding of the Christian tradition. Once in a while I’d go to church and meet the priest. I really liked him as a person, but I didn’t appreciate Christianity. Later, I got interested in rock music and martial arts and started to distance myself from religion, so that at some point I even began to think that Christianity was an utter nonsense. After a while, when I got into college, I got interested in the Orient. I tried to study the Roerichs’1 teachings, but they didn’t impress me at all and neither did other theosophical ideas. Then a difficult period of my life followed, and I was very depressed. By chance, I came across a Soviet book on religious studies that described Buddhism, and it became an eye opener for me. I learned about “the four noble truths”2 and became interested, so I started studying Buddhism with some people who practiced it. After a while, I decided that I wanted to be taught by a teacher of the true Buddhist tradition.

Father George: What did you find attractive in Buddhism?

Anton Gotman: I did not believe in God, and for people who do not believe in God but wish to live righteous lives or have something spiritual in their lives, Buddhism can show a certain way. In fact, Buddha taught many things that were right. For example, just like Christianity, Buddhism teaches that we must not kill. On the one hand, it is the same, but there is a significant difference. We can’t say that Buddhists follow God’s commandment, “Thou shall not kill”, because it is not God’s commandment for them. You can say that people follow God’s commandments only when they believe in God.

Father George: Yes, motivation is important.

—I saw Buddhism as an opportunity for developing certain qualities. My interest in martial arts was an influence too.—(Anton Gotman)

Anton Gotman: Even though there is no faith in God in Buddhism, it offers a certain spiritual way and a system of meditation that at some point attracts people and allows them to relax and experience certain positive feelings. In Tibetan Buddhism, where I was a member of the community of Namkhai Norbu Rinpoche, everything was much more interesting, with more mystic experiences and opportunities to do yoga, etc… I’ll try not to overuse the Читать далее ««I was amazed by the holiness of Christians» — Interview with Anton Gotman, former Buddhist, Russia»

1965, Ρωσία: Θαυμαστή εμφάνιση του Αγίου Νικολάου σε λεωφορείο & η συζήτηση του Αγίου Νικολάου με έναν άθεο

http://atheistsmetorthodoxy.wordpress.com

ATHEISTS MET ORTHODOXY

1965, Ρωσία: Θαυμαστή εμφάνιση του Αγίου Νικολάου σε λεωφορείο

& η συζήτηση του Αγίου Νικολάου με έναν άθεο

Ρωσία, 1965. «“Μιά μέρα τοῦ Φεβρουαρίου 1965, ἕνα λεωφορεῖο γεμᾶτο ἀπό ἐπιβάτες ταξίδευε ἀπό τήν πόλι μας σέ μιά ἄλλη κοντινή πόλι. Δίπλα στόν ὁδηγό καθόταν ἕνας γέροντας, μεγαλόσωμος καί εὔρωστος, περίπου 75 ἐτῶν, μέ γενειάδα ἄσπρη. Φοροῦσε ἕνα παλτό βαρύ μέ γιακά γούνινο καί σκοῦφο μέ πτερύγια πού κάλυπταν τά αὐτιά του.

Τό λεωφορεῖο πήγαινε σιγά-σιγά, γιατί χιόνιζε συνεχῶς. Ὅταν ἔφθασε σέ μιά στροφή, οἱ ἁλυσίδες τίς ὁποῖες εἶχε στίς πίσω ρόδες ἔσπασαν. Ἐπακολούθησε φρενάρισμα ἀπότομο καί τό λεωφορεῖο ἔπεσε πάνω σέ ἕνα ἄλλο λεωφορεῖο, πού βρέθηκε ἐκείνη τή στιγμή ἐκεῖ. Κί ὅλα αὐτά μέσα σέ λίγα λεπτά! Ὁ ὁδηγός ἔχασε τόν ἔλεγχο τοῦ ὀχήματος καί ὅλοι φοβήθηκαν τρομερά. Τότε ὁ γέροντας, πού καθόταν δίπλα στόν ὁδηγό, ἔκανε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ καί εἶπε μέ δυνατή φωνή: “Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ἄς εἶναι εὐλογημένο τό ὄνομά σου, Παναγία, Μητέρα τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς ἔσωσες τήν ὥρα αὐτή!”.

Λίγα λεπτά ἀργότερα, τό ἄλλο λεωφορεῖο ἔφυγε, ἐνῶ ὁ δικός μας ὁδηγός καί ὁ βοηθός του κατέβηκαν γιά νά τοποθετήσουν πάλι τίς ἁλυσίδες. Τότε ἕνας νεαρός ἐπιβάτης, χαμογελώντας, ἀπευθύνθηκε στό γέροντα καί τοῦ εἶπε:

—Συγγνώμη, γέροντά μου, ἀλλά δέν μπόρεσα νά συγκρατήσω τά γέλια μου, ὅταν σᾶς ἄκουσα νά ἐπικαλῆσθε σέ βοήθειά μας ἀνύπαρκτες οὐράνιες δυνάμεις, κι ὅταν σᾶς εἶδα νά κάνετε τόν σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Συνήθεια, θά μοῦ πῆτε! Δεύτερη φύσι! Ὡστόσο, βλέπω ὅτι εἶσθε ἕνας ἄνθρωπος μορφωμένος. Ἀλλά τώρα, στό ἔτος 1965, αὐτό εἶναι παράλογο.

Ὁ γέροντας, χωρίς νά ταραχθῆ καθόλου ἀπό αὐτά τά ὁποῖα ἄκουσε, ἀπάντησε:

—Μέ εὐχαρίστησι θά σοῦ ἀπαντήσω, νεαρέ σύντροφε, καί εἶμαι ἕτοιμος, ἐάν τό Читать далее «1965, Ρωσία: Θαυμαστή εμφάνιση του Αγίου Νικολάου σε λεωφορείο & η συζήτηση του Αγίου Νικολάου με έναν άθεο»