Orthodox Web

Orthodox Web

Читать далее «Orthodox Web»

Πως άρχισαν οι Ρώσοι να βαπτίζονται ομαδικά τον 9ο αιώνα από τους Βυζαντινούς ιερείς

http://conversions3-ebook.blogspot.com

CONVERSIONS 3 — EBOOK

Πως άρχισαν οι Ρώσοι να βαπτίζονται ομαδικά τον 9ο αιώνα

από τους Βυζαντινούς ιερείς

Ὁ ἀυτοκράτορας του Βυζαντίου Βασίλειος Α´ (867-886) προσπάθησε νά συνάψη φιλικές σχέσεις μέ τούς Ρώσους προσφέροντάς τους πολλά δῶρα, ἀλλά ταυτόχρονα ἔστειλε καί ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας γιά νά τούς ἐκχριστιανίση. Ὅταν αὐτοί ἔφτασαν στή Ρωσία, ὁ βασιλιάς της τούς ὑποδέχτηκε μαζί μέ ἄλλους εὐγενεῖς καί πλῆθος λαοῦ. Οἱ ἀπεσταλμένοι ἀπ᾽ τό Βυζάντιο ἱερεῖς διάβασαν ἀπ᾽ τή Βίβλο διάφορα θαύματα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό θαῦμα τῶν τριῶν παίδων πού δέν καίγονταν, ἄν καί βρίσκονταν μέσα στή γνωστή κάμινο. Τότε, οἱ δεισιδαίμονες Ρώσοι ἀπαίτησαν νά γίνη ἕνα παρόμοιο θαῦμα γιά νά πιστέψουν, ζήτησαν μάλιστα νά ρίξουν στή φωτιά τό Εὐαγγέλιο πού εἶχαν φέρει μαζί τους οἱ βυζαντινοί ἱερεῖς. Αὐτοί τότε, ἀφοῦ προσεύχηθηκαν, ἔριξαν τό Εὐαγγέλιο στή φωτιά καί, ἔπειτα ἀπό ὧρες, αὐτό βρέθηκε νά εἶναι ἀνέπαφο. Ἔτσι, οἱ Ρώσοι ἄρχισαν νά βαπτίζονται ὁμαδικά.

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH — ORTHODOXY

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?

Ответы пастырей

Над этим вопросом ломают головы философы и мыслители на протяжении существования всего рода человеческого, и об этом же – зачем я живу? для чего? – задумывается каждый из нас, потому что жизнь оказывается пуста и тягостна, если ты не понимаешь ее смысла. И как же томит бессмысленность существования!

Так в чем он, смысл жизни?

* * *

Исцелиться, научиться и вернуться

Священник Лев Аршакян:

– Смысл земной жизни в том, чтобы исцелиться от гордости, научиться послушанию и вернуться в Рай. Для этого пришел на землю Христос, Которого надо научиться любить больше всего на свете, а через Него – и всех христиан. Он говорил про Себя: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6). В этом и состоит истинный жизненный путь – обрести жизнь вечную через исцеление, научение послушанию и возвращение в Небесное Отечество. Непослушание изгнало нас из этого Отечества. Заразившись гордостью от диавола, люди перестали быть послушными Богу и были изгнаны из Рая.

Поэтому наша главная задача – всё восполнить: исцелиться от гордости, научиться послушанию у Христа и вернуться в Рай, следуя Христу.

Нам, христианам, надо смотреть в Евангелие

Протоиерей Владимир Вигилянский:

– Уверен, что человек, который решится честно ответить на вопрос, в чем смысл жизни, неизбежно придет к Богу.

Почему? Потому что вне Бога ответ будет плоским, если не пошлым. Что и демонстрируют во всяких сборниках афоризмов многие известные и даже знаменитые гуманисты, для которых смерть бессмысленна.

Многие религии отвечают на этот вопрос очень просто: смысл жизни – в бессмертии. Вот, например, ответ царя Соломона:

«И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею Читать далее «В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?»

ТЫ ЛЮБИШЬ? ТОГДА ПРОСТИ! — Архимандрит Андрей Конанос, Греция

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

ТЫ ЛЮБИШЬ? ТОГДА ПРОСТИ!

Архимандрит Андрей Конанос, Греция

(Окончание. Начало см.: Настроиться на Божие сердце)

Люби себя

Знаю одну женщину, которая ходит в дом престарелых и помогает там людям. Подбадривает, читает им книги, говорит утешительные слова, она не занята собственным «я». Она любит себя не эгоистично, а реально. Поэтому и сказано: возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22: 39). Возлюби брата своего так, как любишь себя. Люби себя…

Так говорит Бог. Как любишь себя, так люби и брата своего. Но я же не люблю своего «я»! Потому что если бы любил, то не злоупотреблял бы едой, не ел бы столько, как ем обычно. Если бы я любил себя, то отдыхал бы, когда надо, не истощал бы свою нервную систему теми вещами, которые меня изводят, не смотрел бы бесконечными часами телевизор, не сидел бы до утра в разных заведениях, не принимал бы наркотиков, не курил бы, не связывался с разными людьми, не напивался бы. Это не любовь к себе.

Так как же возлюбить брата своего? Ты это понял? Чтобы возлюбить другого, надо самому вкусить, что такое любовь. Надо почувствовать себя любимым. А ты когда-нибудь чувствовал себя сильно любимым, чувствовал, что ты – любимое существо, любимая душа и кто-то тебя сильно любит? Чтобы тебе можно было понять, что это такое. Когда человек почувствует это, он уже не спрашивает, что такое любовь и как это всё бывает, потому что он это пережил и недоумения сами собой исчезли.

Один человек спрашивал:

– Когда я пойму, что приблизился к любви?

А другой ему ответил:

– Когда у тебя не станет вот этого недоумения. Когда ты перестанешь спрашивать, значит, то, чего ты ищешь, у тебя уже есть. Тогда недоумения исчезают, потому что ты пережил это.

Любишь ли ты себя? Или себя тоже обременил чувством вины, угрызениями, тяготами, горестью? Ведь мы себя не любим, мы доводим себя до болезни, старимся раньше времени. Ты так рано постарел прежде всего из-за таких тягот. И хоть и видишь, что, чем больше о них думаешь, тем больше они тебя изматывают и губят, но всё равно продолжаешь тревожиться, ломать голову, без конца возвращаться к прошлому, ворошить воспоминания, чтобы опять и опять травить свою душу горечью и болью, ранить себя самому. Ты всё равно что берешь нож и снова и снова вонзаешь его в себя своими безысходными мыслями, тогда как мог бы взглянуть на жизнь по-другому, встряхнуться и сказать: «Нет, всё не так! Я не согласен мириться с этим пессимизмом!»

Ну нравится тебе иметь такие пессимистичные, унылые, трагичные мысли. А разве это любовь?

Или же смотришь на Бога как на очень сурового Судию. Как же ты полюбишь брата своего, если и себя не любишь? Ты ведь не любишь себя. А Бог не Читать далее «ТЫ ЛЮБИШЬ? ТОГДА ПРОСТИ! — Архимандрит Андрей Конанос, Греция»